Ubezpieczenia

Starannie dopasowane do potrzeb i wymagań każdego Klienta.

Głównie to:

• ubezpieczenia nieruchomości

- Domy i mieszkania + ub. odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym

- Biura,

• ubezpieczenia komunikacyjne

- OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

- AC,

- NNW,

- ASS

• ubezpieczenia na życie i dożycie

• ubezpieczenia assistance (ubezpieczenie natychmiastowej pomocy)

• ubezpieczenia zdrowotne

- koszty leczenia,

- pomoc doraźna,

- pobyt w szpitalu

• ubezpieczenia turystyczne

- wycieczki,

- podróże wypoczynkowe

- podróże służbowe

• ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – NNW

- turystyka krajowa,

- w pracy,

- w życiu prywatnym

• ubezpieczenia ochrony prawnej

- w życiu prywatnym,

- związanej z pojazdem lub nieruchomością

• ubezpieczenia grupowe firm

 

 

MozliwosciFinansowe.pl

© Copyrights 2018. All Rights Reserved.