Trochę historii

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) S.A. w Warszawie zostało utworzone przez największe banki i Związek Banków Polskich z mocy art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.).

Instytucja BIK powstała w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania bankom, SKOK-om i innym upoważnionym instytucjom głównie informacji:

                           I.          stanowiących tajemnicę bankową

                         II.          o wierzytelnościach

w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów i pożyczek.

Podsumowując BIK udostępnia kompleksową informację o aktualnych zobowiązaniach oraz historię kredytową klientów wszystkich banków w Polsce.