NNW dla dzieci, uczniów, studentów i nie tylko

Warto wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają także w swoim posiadaniu taki rodzaj ubezpieczenia jak NNW – czyli ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ubezpieczenie to może działać „samodzielnie

✦ np. w przypadku NNW dla przedszkolaków, uczniów czy studentów

ale też łącznie z innymi ubezpieczeniami jako tzw. „dodatek”

✧ np. przy ubezpieczeniu komunikacyjnym OC, przy ubezpieczeniu firmy, czy przy ubezpieczeniu podróżnym (inaczej turystycznym).

Ważne! Polis NNW możesz mieć kilka, nie ma żadnych ograniczeń ilościowych. Dlatego w przypadku wystąpienia danego zdarzenia, które jest objęte ochroną, otrzymasz odszkodowanie z każdej z nich.

Ubezpieczenie to, w zależności od zakresu jaki wybierzemy, ma zapewnić osobie Ubezpieczonej lub osobie Uposażonej (osoba lub podmiot, która/który posiada prawo do uzyskania świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego) pomoc i poczucie komfortu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.