Potrzebujesz pomocy w zakresie ubezpieczeń czy kredytów? Masz pytania odnośnie form finansowania dla Twojej Firmy?
Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC w 2023, a w 2022 roku:
– dla kogo?
– jaki ma zakres?
– jakie są skutki jego braku i czy można odwołać się od opłacenia OC?

Kogo obowiązuje ubezpieczenie komunikacyjne OC?

Zgodnie z ustawą* obowiązek zawarcia umowy komunikacyjnego ubezpieczenia OC ma posiadacz każdego pojazdu mechanicznego.

Pojazdy mechaniczne to takie, które są zaopatrzone w poruszający je silnik, czyli dotyczą głównie pojazdów tj:

 • samochody osobowe i ciężarowe
 • motocykle, skutery, motorowery
 • quady
 • ciągniki
 • przyczepy, maszyny rolnicze
 • statki wodne
 • pojazdy historyczne itp.
 

Ubezpieczenia komunikacyjne chronią posiadaczy pojazdów mechanicznych przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, np. wypadków czy kolizji, do których sami prowadzący pojazd doprowadzili ale też takie, które powstały z winy osób trzecich.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Suma Gwarancyjna – górna wysokość odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi:

 • 5 mln euro na jedno zdarzenie drogowe.

W przypadku szkody materialnej:

 • 1 mln euro na jedno zdarzenie szkodowe, niezależnie od liczby poszkodowanych.

Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przysługuje, jeśli jej następstwem jest:

 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia,
 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
 • śmierć.

Ważne -> „Szkoda musi powstać w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, w tym przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania”.

Kary za brak OC

Jeżeli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zwróci się do Ciebie o okazanie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to znaczy, że podczas kontroli przeprowadzonej przez jedną z uprawnionych instytucji np. policji pojawiły się wątpliwości.

Powinniśmy pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie OC musi posiadać każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce. Co ważne, polisa nie jest przypisana bezpośrednio do kierowcy, a do konkretnego pojazdu. Ubezpieczenie to przechodzi na nowego właściciela z chwilą sprzedaży auta.

Nasuwa się pytanie – co jeśli, na co dzień nie jeżdżę samochodem? Składkę OC musimy opłacać nawet w takim przypadku, chyba, że pojazd jest czasowo lub na stałe wyrejestrowany. Często bywa tak, że właściciele zapominają o tym, a co za tym idzie narażają się na kary.

Brak OC w 2023 roku

Brak OC w 2022 roku​

Czy da się umorzyć karę za brak OC?

W uzasadnionych przypadkach UFG może umorzyć karę, ewentualnie rozłożyć ją na raty. Potrzebujesz takiego wniosku – skontaktuj się z nami.

Jednak pamiętaj, że szansa na jego akceptację będzie bardzo mała i głównie zależy od tego, w jak trudnej sytuacji życiowej się znajdujesz.

Czy można dostać karę za brak OC przez kilka lat?

Nie, kara nakładana jest tylko za rok, w którym wykryto „lukę” w historii ubezpieczenia.

Przykład:
W dniu 21 maja 2021 roku – kupiłeś swój wymarzony samochód osobowy. Polisa, którą miał sprzedający przechodzi na Ciebie i jest ważna do 28 grudnia 2021 roku. Nie wiedziałeś, że taka polisa nie odnowi się „automatycznie”, i że powinieneś zawrzeć nową polisę.
W dniu 03 stycznia 2022 roku do kontroli zatrzymała Cię policja i stwierdziła nieważność polisy (tym samym stwierdziła przerwę w ubezpieczeniu).
Kara jaką będziesz musiał zapłacić będzie naliczona za dany rok, czyli w tym przypadku od 01 stycznia do 03 stycznia 2022r – za 3 dni, a nie od dnia zakończenia polisy.

* art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2214).